Personvernserklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR UNIKE KLOKKER AS

Ditt personvern er viktig for Unike Klokker AS, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Unike Klokker skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Daglig leder i Urmaker Bjerke er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Unike Klokker.

Vår behandling av personopplysninger

Vi samler inn og bruker følgende data i forbindelse med kjøp og service på våre produkter

 • Fornavn og etternavn
 • Personnummer (ved kredittsalg)
 • Postadresse/gatenavn
 • Postnummer, -sted og land
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse ved besøk på våre hjemmesider
 • Interesseområder innen våre klokker og smykker

Vi oppbevarer din kjøpshistorikk for å kunne løse reklamasjons- og angrerettssaker, for å oppfylle regnskapslover samt for din historiske oversikt.

Kortnummer – debet/kredit og personnummer oppgitt i forbindelse med kjøp av varer og tjenester i butikkene lagres ikke av oss. Dette er informasjon som oppgis direkte til Nets og betalingstilbyderne som til enhver tid er tilgjengelig gjennom Nets’ betalingsportal.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig for å ivareta kundeforholdet. Og/eller for å oppfylle lovpålagte plikter i henhold til følge regnskapsloven.

Så lenge det ikke er i konflikt med lover og plikter vi må forholde oss til, vil vi slette eller endre personopplysningene dine dersom du fremsetter et ønske om det.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører.

 • Cresco dersom du ønsker å benytte deg av denne betalingsløsningen
 • Retail X og Maze for undersøkelser om kundeopplevelse
 • DataPro for utvikling og vedlikehold av POS og ERP løsning
 • IKT-Partner24 for oppbevaring og vedlikehold av servere, datalinjer og hardware
 • Lindorf ved inkassosaker
 • Bulk SMS for SMS utsendelse
 • Apsis for mailutsendelse
 • Woo Commerce ved kjøp i vår nettbutikk
 • Link Mobility for oppslag mot telefonkatalogdatabase

Bruk av databehandlere

Unike Klokker inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Unike Klokker lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av Norge, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler.

Close

Cart

No products in the cart.